Powered by ProRail

Bestuurlijke stakeholders op bezoek

Op vrijdag 26 augustus werd Frederik Zevenbergen ontvangen, lid van het college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Namens de directie Openbaar Vervoer en Spoor van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was Ebru van Schie-Akdağ aanwezig. Director Environmental Management Eric van der Schans vertegenwoordigde het Havenbedrijf Rotterdam. Namens ProRail waren onder meer programmamanager Infra op Orde Rick Warnar, regiodirecteur Helga Cuijpers en directeur Accountmanagement Jessica van den Bosch aanwezig.

 

Uitleg en demonstratie blustrein

Het gezelschap werd meegenomen naar Waalhaven Zuid, waar ProRails projectleider Sanne van den Haak inging op wat er komt kijken bij de aanleg van de brandblusvoorzieningen op de goederenemplacementen. Ze legde kort uit wat het verschil is tussen de oude en nieuwe vergunningseisen en hoe de nieuwe eisen worden ingepast in een gebied waar ruimte schaars is. Daarna volgde een demonstratie van de blustrein op het emplacement.

 

 

Alle deelnemers op emplacement Waalhaven Zuid

 

Bezoek aan Kijfhoek

In de middag stond Kijfhoek op het programma, het grootste goederenemplacement van ons land. Hier worden goederen vanuit de Rotterdamse Haven gesorteerd op hun eindbestemming. Daarmee is Kijfhoek de belangrijke schakel tussen de haven en de grote industriegebieden in Nederland en Europa.

 

Ivo de Graaf praatte iedereen bij over de modernisering van het heuvelsysteem op het emplacement. Buiten werd met veel belangstelling gekeken naar de werking van de hoofdrailrem en het heuvelproces.

 

Over en weer begrip

Regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail benadrukte het belang van het werkbezoek. “Het is goed om elkaar niet alleen aan de vergadertafel te zien. Door op locatie heel concreet te bespreken voor welke uitdagingen we gesteld staan, creëren we begrip over en weer. Dat komt de samenwerking ten goede. We onderschrijven allemaal het belang van spoorgoederenvervoer voor Nederland en Europa en zetten ons in om de groei ervan mogelijk te maken.”

Haventour Rotterdam voor bestuurlijke stakeholders

Updates

In het Interational Fire Fighter Magazine is vanaf bladzijde 26 een artikel te lezen over de investeringen op de goederenemplacementen in de Rotterdamse haven. In...
Op vrijdag 15 september en zaterdag 16 september 2023 kun je tijdens de Raildagen een kijkje achter de schermen nemen bij ProRail. ...
Op woensdag 12 juli 2023 is de tijdelijke wijziging van de mitigerende maatregelen voor het doorspoelen van de nieuw aangelegde blusleiding ingetrokken....