Powered by ProRail

Uit voorzorg pompwagens ingezet

Voor alle emplacementen zijn dit jaar draaiboeken opgesteld waarin maatregelen staan beschreven die moeten worden genomen voorafgaand aan en tijdens extreme regenval. Zo zijn er maatregelen per locatie in het draaiboek opgenomen. Afgelopen week is conform het draaiboek (Waalhaven Zuid) de procedure in gang gezet om adequaat te kunnen reageren op hevige regenval.De ingezette pompwagens zijn ook daadwerkelijk actief ingezet om een hoeveelheid water bij 3 sporen weg te halen. Voor de komende dagen houdt ProRail de situatie in de gaten.

wateroverlast Infra op orde
wateroverlast Infra op orde

Updates