Powered by ProRail

Versneld

Versneld het achterstallig onderhoud aan de spoorse infra in het Rotterdamse Havengebied wegwerken: dat is in een notendop het doel van programma Infra op Orde. In 2020 werd het werk voor de bovenbouwconstructie geïnventariseerd en de planning gemaakt, vanaf 2021 ging het werk buiten van start. Nu is het eerste jaar van de driejarige inhaalslag achter de rug en 93% van de geplande werkzaamheden van 2021 is gerealiseerd.

Projectmanager Ben van Hooijdonk is trots op dat percentage: “Al dit werk kwam bovenop het reguliere onderhoudswerk dat lang van tevoren was ingepland. Dat betekende voor ons veel extra planningswerk van buitendienststellingen. Het vroeg flexibiliteit en snelheid van de spooraannemers en hun medewerkers. En we hebben veel afgestemd met de direct belanghebbenden en vervoerders in het Havengebied. We probeerden zoveel mogelijk werk uit te voeren na bijvoorbeeld een productiestop bij een fabriek of rond de feestdagen.”


Gelukkig onderkent iedereen de noodzaak van de inhaalslag.

– Ben van Hooijdonk, Projectmanager bij ProRail


De eerste slag is geslagen

“Werkzaamheden werden zoveel mogelijk gebundeld om de hinder te verkleinen. En we dachten mee over oplossingen om bedrijven toch bereikbaar te houden terwijl er om hen heen gewerkt werd, bijvoorbeeld door een tijdelijke verkeersbrug in te zetten. Want met deze ad hoc geplande werkzaamheden raak je de dagelijkse operatie van de goederenvervoerders, verladers, terminals en andere bedrijven in het havengebied. Gelukkig onderkent iedereen de noodzaak van de inhaalslag.”

Die bereidwilligheid en de samenwerking met alle partijen waren volgens Ben cruciaal. “Anders hadden we echt die 93% niet kunnen halen.” En die laatste 7%? “Die pakken we mee in 2022, het gaat om kleiner werk dat om verschillende redenen niet gerealiseerd kon worden.”    


De cijfers

In werkpakket 1, uitgevoerd in 2021, hebben we 29 wissels, 50 overwegen en 10 kilometer spoor aangepakt. Dit jaar, in werkpakket 2, volgen nog eens 28 wissels (en aansluitende spoortakken) en 3 overwegen. Werkpakket 3 (afgerond in2023) bevat 35 wissels, 25 overwegen en nog eens 10 kilometer spoor.


Focus op Botlek

In 2022 ligt de focus op emplacement Botlek, waar de eerste werkzaamheden van werkpakket 2 in het afgelopen weekend plaatsvonden. Begin juni wordt er, ook op emplacement Botlek, in een grote buitendienststelling van 243 uur gewerkt om onder meer 21 wissels te vervangen in de wisselstraat. Ben: “Dat is een niet gering aantal en daarmee ook een uitdaging. Van de 243 uur is ook de hoofdbaan van de Havenspoorlijn 96 uur buitendienst, om maar aan te geven hoe groot de impact is. Een langere buitendienststelling van de hoofdbaan was ook niet mogelijk, aangezien de havenspoorlijn een belangrijke levensader is voor de Nederlandse economie.”

Er zijn twee grote verschillen tussen werkpakket 1 en 2: de voorbereiding en de scope.  Werkpakket 1 bestond vooral uit de knelpunten die met spoed zijn aangepakt. Voor werkpakket 2 was er meer voorbereidingstijd en dus ook meer ruimte voor planning en overleg met de omgeving. Dat gaat zich uitbetalen volgens Ben. “Ik ga voor een 100% realisatiescore. We gaan veel meer werk verzetten in een korte tijd en daarmee staat er ook meer op het spel. Maar we zijn een ervaren team en hetzelfde geldt voor aannemer DuraVermeer. Zij doen niet alleen spoor, wissels en overwegen maar hebben ook de specialisten in huis voor bijvoorbeeld de JADE detectiesystemen. Wij kijken dan ook met vertrouwen naar de werkzaamheden voor 2022.”

Inmiddels is in januari 2022 ook het uitvoeringscontract voor het derde werkpakket in de markt gezet. De werkzaamheden voor dit laatste deel van de inhaalslag moeten in 2023 zijn afgerond.

Aanpak infra Rotterdams Havengebied ligt op schema, Waalhaven Zuid Rotterdam drone opname

Updates