Powered by ProRail
Over Infra op orde
Lees meer
Over Infra op orde
Lees meer
Over Infra op orde
Lees meer

Grootscheepse verbeterslag

ProRail werkt hard aan het versneld op orde brengen van de infra in het Rotterdamse Havengebied. Al deze werkzaamheden zijn gebundeld in het verbeterprogramma Infra op Orde voor de Havenspoorlijn. In drie jaar tijd vernieuwen we tientallen wissels en overwegen en kilometers spoor. Op onze goederenemplacementen zorgen we voor nieuwe brandblusvoorzieningen en we nemen maatregelen om de veiligheid op de emplacementen verder te verbeteren. We zoeken een oplossing voor de zandproblematiek op de Maasvlakte en testen een nieuw soort assentellers.

 

Met deze grootscheepse verbeterslag brengen we alles op en rond het spoor in orde en maken we verdere groei van het spoorgoederenvervoer mogelijk.

Cruciale verbinding

De Havenspoorlijn is belangrijk voor de Rotterdamse haven. Alle goederen die van en naar dit havengebied worden vervoerd, komen aan per schip, vrachtauto of trein. De Havenspoorlijn is de enige spoorverbinding van en naar de Rotterdamse haven en dus cruciaal. Eén spoor heen en één spoor terug, met aftakkingen naar emplacementen en bedrijventerreinen. Een verstoring legt direct een groot deel van het spoorgoederenvervoer stil. Met als gevolg dat goederen niet op tijd hun (vaak Europese) eindbestemming bereiken. Het spoor is ook nog eens een duurzame vorm van goederenvervoer. Alle reden dus om volop in te zetten op een goede infra en groei van het spoorgoederenvervoer.

Afstemming

De Havenspoorlijn is een belangrijke verkeersader voor de Nederlandse economie. Veel bedrijven in het Havengebied draaien zeven dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Een belangrijke toegangsweg naar een bedrijventerrein sluit je dus niet zomaar af. De vele werkzaamheden in het kader van ‘Infra op orde’ vragen dan ook om goede afstemming met goederenvervoerders, verladers, terminals en andere bedrijven in het havengebied.

De herstelwerkzaamheden zijn noodzakelijk, maar raken wel de dagelijkse operatie van goederenvervoerders, verladers, terminals en andere bedrijven in het havengebied. ProRail plant de werkzaamheden daarom in nauw overleg met de direct belanghebbenden en vervoerders in het Havengebied. Uitgangspunt daarbij is zo veel mogelijk werk uit te voeren tijdens bijvoorbeeld een productiestop bij een fabriek of rond de feestdagen. En werkzaamheden zo veel mogelijk te bundelen om de hinder te verkleinen.


Een goede buur

Ook denkt ProRail mee over oplossingen om bedrijven bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden, bijvoorbeeld door een tijdelijke verkeersbrug te plaatsen of een alternatieve rijroute aan te leggen. Dat bereiken we alleen samen met alle bedrijven in het Havengebied, die meedenken en soms zelfs hun terreinen openstellen voor buurbedrijven.

Spoor van de toekomst

Rotterdam is de grootste haven van Europa. Jaarlijks wordt hier ruim 400 miljoen ton goederen overgeslagen. Op dit moment gaat ongeveer tien procent van het goederenvervoer over het spoor, maar er ligt een ambitie om dit – in het kader van het Klimaatakkoord en samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam – te laten groeien naar zo’n twintig procent. Een goede bereikbaarheid van de haven, zeker ook via het spoor, is dus van groot economisch belang.


Goederenvervoer per spoor is schoon en duurzaam en daarmee een concurrerend alternatief voor vervoer over de weg. Bovendien dringen we met spoorgoederenvervoer het aantal files op de weg terug. ProRail zet zich de komende jaren dan ook in om groei van het spoorgoederenvervoer mogelijk te maken. Eén trein vervoert bijna net zo veel goederen als 56 vrachtwagens. Daarnaast stoot goederenvervoer per spoor zo’n 80 procent minder CO2 uit dan vervoer over de weg. Aanvullend zetten steeds meer vervoerders hybride locomotieven in. Die zijn niet alleen veel stiller dan diesellocomotieven, maar rijden ook energiezuiniger en stoten ongeveer vijftig procent minder CO2 uit.

Alle projecten

We werken niet alleen aan een betrouwbaar spoorgoederennetwerk in het Rotterdamse Havengebied. Kijk hier welke projecten we nog meer in uitvoering hebben.

Samenwerking

We werken natuurlijk niet alleen aan deze grootschalige inhaalslag. ProRail werkt daarin nauw samen met onze aannemers.