Powered by ProRail

Patrouille langs het spoor

Het gaat om een oefening van 20 Nationale Reserve bataljon Delta Compagnie. De militairen hebben geoefend in het bewaken en beveiligen van het spoorgebied met toegangscontrole en gebiedspatrouilles, te voet en gemotoriseerd. Zowel ProRail als Defensie hebben belang bij zo’n gezamenlijk oefenen. ProRail beheert en Defensie verdedigt vitale infrastructuur. Specifiek deze gezamenlijke oefening biedt inzicht in hoe de samenwerking verloopt tussen Defensie en de incidentenbestrijders van ProRail. Hiermee bereiden beide organisaties zich voor op calamiteiten of crisissituaties.

Defensie

Samenwerking

Willem Franken is projectmanager bij ProRail en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van emplacement Kijfhoek. Daarnaast werkt hij voor Defensie, waar hij werkt aan het opleidingsprogramma. Vanuit deze dubbelrol zag hij het belang van een oefening en heeft hij beide partijen aan het werk gezet om de samenwerking op te zoeken: “Het spoor in het havengebied wordt vooral gebruikt voor vervoer maar heeft ook een strategisch belang. ProRail heeft hierbij een belangrijke rol in het bedienen van Europa. Via de haven gaan veel goederen het continent in en uit. Het is niet ondenkbaar dat we de samenwerking tussen Defensie en ProRail in de toekomst vaker moeten opzoeken.”

Mocht het ooit nodig zijn om Defensie in te zetten, is het belangrijk dat er een team klaarstaat dat verbonden is met de omgeving en aanrijroutes van het havengebied. Maar samenwerken gaat ook om snappen hoe elkaars procedures werken en waar de knelpunten zitten. “We hebben zowel bij ProRail als bij Defensie veel geleerd van de oefening en zien toekomst in een herhaling. Er is nog veel wat we van elkaar kunnen leren”, aldus Willem Franken.

Defensie

Updates