Powered by ProRail

Programmamanager Rick Warnar kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst: “Om de uitdagingen in de haven het hoofd te bieden is het een voorwaarde om gezamenlijk, met vervoerders en aannemers, in gesprek te zijn en te blijven. En met alle stakeholders te onderzoeken hoe werkzaamheden logistiek, veilig en flexibeler kunnen plaatsvinden zodat de belangen van alle partijen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.”

Tijdens de bijeenkomst is het project Plan 2029 Zee-Zevenaar gepresenteerd. Dit plan vraagt een andere manier van kijken naar extra mogelijkheden en het zoeken naar flexibele oplossingen om de kwaliteit van de infrastructuur te kunnen verbeteren en het treinverkeer zo min mogelijk te onderbreken. De scope gaat over het geheel aan coördinerende en uitvoerende taken om uiterlijk in 2029 de infrastructuur van Zee-Zevenaar op orde te hebben. Er zijn drie werkpakketten geformuleerd: Innovaties, Wissels en de Verbetertrein.

In dit kader is ook een toelichting gegeven op het dynamische spoorboekje waarin onderzocht wordt hoe de capaciteit zo optimaal mogelijk kan worden benut. Het goederenvervoer groeit, naar verwachting, de komende jaren met zo’n 35% naar 60 miljoen ton per jaar. De komende jaren is er dus meer capaciteit nodig voor goederenvervoer en meer tijd nodig voor onderhoud. Bekeken wordt hoe een en ander zo flexibel mogelijk op elkaar kan worden afgestemd. Voor volgend jaar, 2024, zijn verbetermaatregelen doorgevoerd. Emplacementen zijn opgesplitst in Trein Vrije Periode (TVP)-secties waarbij het mogelijk wordt om in dat gebied 26 keer per jaar maximaal 6 uur per dag onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

 

Zelf Signalerende KortsluitLans (ZKL3000RC) en Leidingonderbrekers

Om het spoor snel en veilig uit dienst te kunnen nemen, worden er de komende tijd ZKL’s geïnstalleerd. De ZKL3000RC is een op afstand bedienbaar werkplek-beveiligingsmiddel waardoor het spoor snel en veilig buitendienst genomen kan worden en er meer effectieve  werk- en/of vervoerstijd overblijft.

 

Ook brengt ProRail in week 2 van 2024 leidingonderbrekers in de bovenleiding aan. Door de leidingonderbrekers kan de bovenleiding in delen spanningsloos genomen worden. Hierdoor is treinverkeer en onderhoud naast elkaar mogelijk.

 

De middag is afgesloten onder de rook van Waalhaven met een gezellige barbecue. 

 

 

Updates