Powered by ProRail

Vanaf vrijdag 1 december is Jan Geurts interim manager Spoorgoederenvervoer Haven en Zee-Zevenaar bij Asset Management. Hij volgt hiermee Rick Warnar op die tot 1 februari 2024 bij het programma betrokken blijft en Jan Geurts zal inwerken. Jan Geurts werkte eerder bij ProRail AM als transitiemanager en als interim-directeur Veiligheid. In het tweede kwartaal van 2024 zal de werving voor de permanente invulling van de rol Manager Spoorgoederenvervoer Haven en Zee-Zevenaar starten.

foto.jangeurts (1)

Updates