Powered by ProRail

13 juni 2024

 

Er is inmiddels een vigerende generieke werkwijze om bij storingen aan de blusvoorzieningen gestructureerd een emplacement (of een deel ervan) leeg te maken wat betreft gevaarlijke stoffen. Dit zal altijd op initiatief zijn van de Officier van Dienst Spoor (OVDS) en gestart worden middels een zogeheten motorkap-overleg. Vervoerders worden dus betrokken bij dit proces.

 

Naast dit generieke proces wordt nog gekeken of er maatregelen te bedenken zijn die meer handelingsvrijheid geven aan de logistiek. Een voorbeeld hiervan zijn de maatregelen op Pernis waarmee middels een extra voorziening (verbreden calamiteitenweg bij Shell en inzet blusarmvoertuig) in de toekomst altijd lokwisselen mogelijk blijft bij uitval van de blusvoorzieningen.

blusvoorziening, logistieke maatregelen, emplacement, gevaarlijke stoffen
blusvoorziening, logistieke maatregelen, emplacement, gevaarlijke stoffen

Updates