Powered by ProRail

Afgelopen week heeft het spoor last gehad van het inwaaien van zand op de tweede Maasvlakte. Door werkzaamheden van een aannemer die niet was ingezet door ProRail in combinatie met de harde wind van de afgelopen week is er zand in het nabijgelegen spoor gewaaid. 

 

Het treinverkeer ondervindt momenteel geen hinder. De planning is om woensdag 14 februari te starten om het overtollige zand met een krol op te ruimen. Dit kan alleen gebeuren als de aanvraag voor de buitendienststelling wordt goedgekeurd. De afgelopen jaren is veelvuldig onderzoek gedaan naar de oorzaken van het zandstuiven op de buitencontour MV2 en er zijn diverse (ook preventieve) maatregelen getroffen. ProRail heeft een zandruimcontract met aannemer VolkerRail om detectieproblemen op het spoor te voorkomen door het spoor zandvrij te houden. Ook zijn er periodieke afspraken met het Havenbedrijf en RWS over de beheersbaarheid van de zandproblematiek en de planning van de bebouwing in het gebied zodat er tijdig preventieve maatregelen kunnen worden genomen ter bescherming van het spoor. En het uitwisselen van ontwikkelingen om daar tijdig op te anticiperen. Helaas zijn de werkzaamheden van betreffende aannemer niet met ProRail afgestemd. Er zullen gesprekken worden gepland met de aannemer om de ontstane situatie te bespreken en in de toekomst te voorkomen

Maasvlakte zandophoping
Maasvlakte zandophoping

Updates