Powered by ProRail

27 maart 2024

ProRail is samen met aannemers ook in 2024 weer hard aan de slag om onderhoud en vernieuwing van infra op de gehele Havenspoorlijn te realiseren. Met als uitgangspunt dat vervoerders verladers en bedrijven zoveel mogelijk treinen veilig kunnen laten rijden, voortvarend met zo min mogelijk belemmeringen.

Ook is gestart met een drie jaar durend project ‘bovenbouwvernieuwing’ waarbij over de gehele havenspoorlijn in totaal 51 wissels, 10 overwegen, circa 16km spoor, circa 10 km spoorgeometrie en circa 29 km bevestigingsmiddelen worden vernieuwd.

havenspoorlijn, onderhoud, vernieuwing, bovenbouw, bovenbouwvernieuwing

 

In 2023 zijn er ook werkzaamheden uitgevoerd waarbij er over de hele Havenspoorlijn 33 wissels, 25 overwegen en circa 10 km spoor in30 buitendienststellingen zijn vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn zoals afgesproken met vervoerders en stakeholders daadwerkelijk binnen de afgesproken tijdsvensters uitgevoerd.

havenspoorlijn, onderhoud, vernieuwing, bovenbouw, bovenbouwvernieuwing

Updates