Powered by ProRail

ProRail heeft afgelopen jaar een pilot op Europoort uitgevoerd om het blussysteem te spoelen met 3 m/s.

Het vervolg van het project spoelen 3 m/s is voortgezet op emplacement Botlek. Door ProRail is aangegeven dat het blussysteem voor einde 2023 zou zijn gerealiseerd. In december 2023 is het blusleidingsysteem volledig gespoeld met 3 m/s.

 

pilot spoelen brandblusvoorziening, ProRail, blussysteem, Botlek


Het spoelen van de hydranten is in overleg met Bevoegd Gezag voortgezet in januari maar door weersomstandigheden heeft dit vertraging opgelopen. De planning is dat dit uiterlijk eind januari gereed is. Momenteel vindt verdere engineering plaats voor het spoelen op de overige emplacementen.

pilot spoelen brandblusvoorziening, ProRail, blussysteem, Botlek

Updates