Powered by ProRail

ProRail start pilot op afstand bestuurbare Zelfsignalerende Kortsluit Lans 3000 Remote Control (ZKL3000RC)

In het havengebied wil ProRail starten met een pilot om ZKL op afstand te besturen, de ZKL3000 Remote Control (ZKL3000RC). De op afstand bestuurbare functionaliteit van de ZKL3000RC zorgt ervoor dat een spoormedewerker niet ter plaatse hoeft te zijn om het spoor buitendienst te nemen. 

Dit heeft als resultaat dat er op afstand sneller en veiliger een buitendienststelling geactiveerd wordt. Afhankelijk van de opzet van de buitendienststelling kan dit ongeveer 1 uur tijdswinst opleveren. Hierdoor wordt de spoorcapaciteit voor spoorgoederenvervoerders vergroot. Als uitgangspunt wordt de pilot begin 2024 uitgevoerd op Zee-Zevenaar en binnen de specifieke wegonderhoud (WO) kaders van het havenspoorgebied, zodat alle betrokken partijen veel sneller en veiliger het spoor kunnen betreden. De beoogde duur van de pilot is negen maanden. 

In deze pilot worden binnen alle WO kaders en in terugkomende buitendienststellingen voorzien van ZKL3000RC, waardoor alle activiteiten binnen deze kaders gaan profiteren van deze netto TVP tijd. Gedurende de looptijd van de pilot kan desgewenst een aanbesteding voor uitbreiding of continuering van de werkwijze worden opgestart.

Updates