Powered by ProRail

Nederland kent zeer strenge normen waaraan de spoorveiligheid moet voldoen. Controles daarop vinden voornamelijk plaats vanuit ‘meettreinen’; treinen met speciale apparatuur die frequent in verschillende regio’s over het spoor rijden. Afgelopen week heeft de meettrein gereden op tracé A15 tot aan Kijfhoek. Hierbij zijn negen mogelijke aandachtspunten gemeten. Nadere analyse van de data door de inspecteur heeft uitgewezen dat er geen bijzonderheden zijn en dat er geen beheersmaatregelen hoeven te worden genomen en dus geen infrabeperkingen optreden.

foto.meetrein.01

Updates