Powered by ProRail

Tijdens de aanleg van de Betuweroute is besloten dat de brandweer in het geval van een calamiteit haar bluswater haalt uit speciaal hiervoor aangelegde bluswatergangen. ProRail zorgt ervoor dat deze bluswatergangen weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Belangrijk hierbij is dat voor de start van de baggerwerkzaamheden van het Prioriteringsgebied 1 (ca. 17 km.) en de rest van de Betuweroute een ecologische quickscan is uitgevoerd en de bodemdimensies zijn ingemeten. 

 

Er is geprobeerd om in 2023 te baggeren in prioriteitsgebied 1, maar de inmiddels uitgevoerde ecologische quickscan heeft uitgewezen dat er toch nader onderzoek uitgevoerd dient te worden. In verband met het seizoen kan dit onderzoek pas uitgevoerd worden in de periode april t/m augustus 2024. Afhankelijk van de resultaten en welke ecologische beheersmaatregelen er genomen moeten worden is het streven om in 2024 te gaan baggeren.

Schonen

ProRail voert ook het project schooning (‘maaien’) van de bluswatergangen uit. De ecoloog heeft aangegeven dat het schonen in het najaar ecologisch verantwoord is. De aannemer voert de komende week de afrondende werkzaamheden uit.

Updates