Powered by ProRail

Begin volgende week ontvangt ProRail weer data van de meettrein aangaande wisselgeometrie. Het gaat om de trajecten Zwijndrecht – IJsselmonde, (aansluitingen gebied Dordrecht / Zee Zevenaar) en de Havenspoorlijn (Barendrecht – Maasvlakte).

 Dit kan leiden tot beperkingen in de vorm van snelheidsbeperkingen dan wel rode vlaggen. Het proces wordt gemonitord op mogelijke logistieke impact. Er wordt waar nodig gezorgd voor tijdige berichtgeving via de reguliere kanalen en indien mogelijk worden er logistieke alternatieven geboden.

trein
trein

Updates