Powered by ProRail

Minder hinder

Dat deze werkzaamheden nodig waren, bleek afgelopen jaar na ultrasoon-metingen. Over het algemeen moeten spoorstaafdefecten binnen een jaar gerepareerd worden, om aan de ProRail-regelgeving te voldoen. Dit zorgt normaal gesproken voor veel hinder op het spoor. Maar door gebruik te maken van de mobiele werkplaats kon met veel kleinere treinvrije periodes gewerkt worden. Gevolg: veel minder logistieke hinder en de werkzaamheden konden op doordeweekse dagen overdag worden uitgevoerd in plaats van in de nachten en het weekend.

 

Puntjes op de i

Om dit idee nieuw leven in te blazen is op 27 juni een demodag georganiseerd. Op basis hiervan zijn de restrisico’s van het werken met de mobiele werkplaats besproken met Incidentenbestrijding (ICB) en met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en werden laatste aanpassingen gedaan. Daardoor konden er tussen 15 en 26 september op vijf locaties in totaal twaalf spoorstaafdefecten verholpen worden.

Op Kijfhoek moesten aanvullende maatregelen genomen worden om een ‘heetwerk-verklaring’ te verkrijgen. Dit zijn de voorwaarden waar aan voldaan moet worden bij werkzaamheden waarbij vuur en vonken vrijkomen op een emplacement met gevaarlijke stoffen. Zo mag er geen wagon met gevaarlijke stoffen binnen een straal van 15 meter van de werkplek staan. Om de situatie veilig te houden voerde ICB diverse ‘explosiegevaarmetingen’ uit. Daarnaast werden zo veel mogelijk treinen planmatig uit het gebied van de werkzaamheden gehouden en over andere sporen geleid.

Voordelen van mobiele werkplaats

Doordat er op de vrije baan een tweede spoor gewoon in dienst bleef, kon er ongestoord doorgewerkt worden, met een beperkte onttrekking en daardoor weinig impact op het treinverkeer. Daarnaast waren de arbeidsomstandigheden veel beter omdat de werkzaamheden gewoon overdag uitgevoerd konden worden en alle voorzieningen binnen handbereik waren. Met deze pilot is dus aangetoond dat er met behulp van de mobiele werkplaats ook op een omgevingsveilige manier gewerkt kan worden en dat we over een extra effectief middel beschikken om voortaan snel en met veel minder logistieke hinder dit type werkzaamheden kunnen uitvoeren.

In de komende maanden worden nog meer spoorstaafdefecten in hetzelfde gebied opgelost met behulp van de mobiele werkplaats. Ingeschat wordt namelijk dat op deze manier zo’n 80% van de defecten buiten het reguliere onderhoudsrooster verholpen kunnen worden. Bovendien zijn de inzetkosten van een dienst met en zonder de mobiele werkplaats vergelijkbaar.

mobiele werkplaats

Updates

In het Interational Fire Fighter Magazine is vanaf bladzijde 26 een artikel te lezen over de investeringen op de goederenemplacementen in de Rotterdamse haven. In...
Op vrijdag 15 september en zaterdag 16 september 2023 kun je tijdens de Raildagen een kijkje achter de schermen nemen bij ProRail. ...
Op woensdag 12 juli 2023 is de tijdelijke wijziging van de mitigerende maatregelen voor het doorspoelen van de nieuw aangelegde blusleiding ingetrokken....