Powered by ProRail

De kou is onze kant opgekomen. In samenwerking met aannemers en vervoerders zijn voorbereidingen getroffen op de winter. De instructies zijn gegeven, de inspectie van de wisselverwarming is uitgevoerd en diverse oefeningen hebben plaats gevonden.

Weerwaarschuwing
Het Weerbureau geeft een waarschuwing af naar de betrokken collega’s in de operatie als er binnen de komende 48 uur, of binnen de komende acht dagen, sprake is van een verwachte overschrijding van de kritische grenzen van weersomstandigheden, zoals winterweer en storm. En het Weerbureau geeft een alarm af als de invloeden van de extreme weersomstandigheden bij de spoorbranche en andere vervoersstromen leiden tot maatschappelijke ontwrichting en wordt overgegaan tot Code Rood van het KNMI. 

Op basis van de weerwaarschuwing besluit de Officier van Dienst Spoor om het besluitvormingsproces ‘Aanpassen dienstregeling volgende dag’ wel/ niet op te starten. Vandaag is het besluitvormingsproces om de dienstregeling wel/niet aan te passen opgestart in verband met verwachte sneeuwval op woensdag 17 januari 2024. Het is op het moment van schrijven nog niet bekend of er gevolgen zijn voor de dienstregeling.  Zo nodig wordt u daarover nader geïnformeerd.

Wintermaatregelen & documentatie
De afgelopen winters en stormen hebben geleerd dat het weer flinke invloed heeft op het spoor en de prestaties. De belangrijkste opgave is daarom het vasthouden van discipline in voorbereiding en operationele scherpte en alertheid tijdens winterse periodes.

Updates