Powered by ProRail

Spoorbezetting

Is een spoorsectie bezet of niet? Dat wordt nu nog vastgesteld met het Jade detectiesysteem met spoorstroomlopen. Omdat delen van het systeem het einde van hun levensduur naderen en er op de buitencontour veel hinder is door zand en zout, wordt nu in een pilot getest hoe het detectiesysteem met assentellers functioneert.

 

De pilot is ingericht op de buitencontour van de Maasvlakte waar zand en wind vrij spel hebben en duurt een jaar. Deze pilot is het eerste grootschalige project met GAST-NL assentellers binnen het goederenproces in Nederland.

 

 

Waarom rijden er treinen op dit terrein als de weersomstandigheden het lastig maken? Uitbreiden van het Havengebied landinwaarts is geen optie, richting zee wel. Het duurt zo’n twaalf jaar voor het terrein bebouwd of begroeid is waardoor wind en zand minder invloed hebben.

 

Schaduwbedrijf

Tijdens de pilot gaat het spoorgoederenvervoer gewoon door en dus liggen de assentellers op hetzelfde traject als de Jade spoorstroomlopen waarmee het spoor nu wordt beveiligd. Dat levert nog meer meetgegevens op omdat het gedrag van beide systemen in eenzelfde situatie kan worden vergeleken.

 

Ingenieursbureau Sweco analyseert de pilotresultaten en brengt alle mogelijke scenario’s voor het functioneren van de assentellers in kaart. Daarbij wordt goed gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden om het gebied van ruim 50 km te monitoren. Met 360° foto’s is het hele gebied tot in detail in kaart gebracht met GPS-locatie.

 

De techniek

Het systeem van spoorstroomlopen functioneert door ingebouwde stroomkringen in de spoorstaven, die worden kortgesloten wanneer wielen van de trein passeren. Een kortgesloten spoorstroomloop geeft dus aan dat een spoorsectie bezet is. Een assenteller aan het begin en aan het einde van de spoorsectie telt de assen, daarmee bepaalt het systeem of de sectie vrij of bezet is.

 

Dagelijkse operatie

Naast de detectie en de weersinvloeden wordt door ProRail en Sweco ook gekeken naar de ontwerpvoorschriften en de gebruiksvoorschriften, met name naar het proces van storingsherstel en onderhoud en wat dit betekent voor de dagelijkse operatie. In het najaar worden de eerste resultaten van de pilot verwacht.

zand

Updates