Powered by ProRail

Op woensdag 12 juli 2023 is de tijdelijke wijziging van de mitigerende maatregelen voor het doorspoelen van de nieuw aangelegde blusleiding ingetrokken. Concreet betekent dit dat vanaf deze datum de natte blusleiding volgens oorspronkelijk ontwerp met inzet van een blusarmvoertuig in gebruik wordt genomen. Het rangeren van gevaarlijke stoffen over spoor 301a kan weer worden hervat.  Het gebruik van putsporen blijft beperkt. In verband met de lopende werkzaamheden aan de calamiteitenvoorzieningen houdt ProRail, als mitigerende maatregel, tot eind 2023 de blustrein operationeel en daarmee ook de alarmeer- en inzetprocedure.

Blusleiding Waalhaven Zuid-oost operationeel

Updates