Powered by ProRail

Herstelwerkzaamheden aan de Suurhoffbrug
De Suurhoffbrug is een brug in de Rotterdamse haven die het Hartelkanaal overspand. De brug bestaat uit een aparte spoorbrug en een aparte brug voor wegverkeer met onderlinge afhankelijkheid en is in 1972-1973 gebouwd. In de afgelopen periode zijn gebreken geconstateerd aan de snelwegbrug. Na aanleiding hiervan is ook de spoorbrug onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat deze brug gebreken vertoont. Bij de spoorbrug gaat het om problemen met stijfheid en corrosie.

 

De verbeteringen aan de Suurhoffbrug bestaan uit het herstel van de brug zodat de momenteel geldende capaciteitsbeperkingen worden opgeheven. De werkzaamheden van het eerste werkplan, het slijpen van de lassen, is reeds gegund.

 

Voor het tweede werkplan is de kennisgeving van het projectplan goedgekeurd. Voor het projectplan is het realisatiebudget aangevraagd. De aanbesteding is gestart op 8 mei. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de loop van 2023 uitgevoerd.

 

Het doel van de werkzaamheden in werkplan 2 is het opheffen van de functionele beperkingen, het verhogen van het veiligheidsniveau en het versterken van de constructie.

 

Het tweede werkplan is opgesplitst in:

 

  • Versterken van de hoofdliggers in het gebied rondom de lange tui verbinding
  • Versterken van de twee geboute delingen in de hoofdliggers
  • Waterdicht maken van de constructie
  • Installeren van bereikbaarheidsvoorzieningen zoals een inspectie bordes aan buitenzijde hoofdligger West en het gebruik maken van mangaten. Voor toekomstig onderhoud om inspecties en reparaties uit te voeren zal gebruikt worden gemaakt van een of meerdere inspectiewagen(s).
verbeteringen suurhoffbrug

Updates