Powered by ProRail

Herstelwerkzaamheden aan de Suurhoffbrug
De Suurhoffbrug is een brug in de Rotterdamse haven die het Hartelkanaal overspand. De brug bestaat uit een aparte spoorbrug en een aparte brug voor wegverkeer met onderlinge afhankelijkheid en is in 1972-1973 gebouwd. In de afgelopen periode zijn gebreken geconstateerd aan de snelwegbrug. Na aanleiding hiervan is ook de spoorbrug onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat deze brug gebreken vertoont. Bij de spoorbrug gaat het om problemen met stijfheid en corrosie.

 

De verbeteringen aan de Suurhoffbrug bestaan uit het herstel van de brug zodat de momenteel geldende capaciteitsbeperkingen worden opgeheven. De werkzaamheden van het eerste werkplan, het slijpen van de lassen, is reeds gegund.

 

Voor het tweede werkplan is de kennisgeving van het projectplan goedgekeurd. Voor het projectplan is het realisatiebudget aangevraagd. De aanbesteding is gestart op 8 mei. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de loop van 2023 uitgevoerd.

 

Het doel van de werkzaamheden in werkplan 2 is het opheffen van de functionele beperkingen, het verhogen van het veiligheidsniveau en het versterken van de constructie.

 

Het tweede werkplan is opgesplitst in:

 

  • Versterken van de hoofdliggers in het gebied rondom de lange tui verbinding
  • Versterken van de twee geboute delingen in de hoofdliggers
  • Waterdicht maken van de constructie
  • Installeren van bereikbaarheidsvoorzieningen zoals een inspectie bordes aan buitenzijde hoofdligger West en het gebruik maken van mangaten. Voor toekomstig onderhoud om inspecties en reparaties uit te voeren zal gebruikt worden gemaakt van een of meerdere inspectiewagen(s).
verbeteringen suurhoffbrug

Updates

In het Interational Fire Fighter Magazine is vanaf bladzijde 26 een artikel te lezen over de investeringen op de goederenemplacementen in de Rotterdamse haven. In...
Op vrijdag 15 september en zaterdag 16 september 2023 kun je tijdens de Raildagen een kijkje achter de schermen nemen bij ProRail. ...
Op woensdag 12 juli 2023 is de tijdelijke wijziging van de mitigerende maatregelen voor het doorspoelen van de nieuw aangelegde blusleiding ingetrokken....