Powered by ProRail

Aantal “boetes” drastisch verminderen

 

Iedereen die een emplacement in het havengebied betreedt, heeft zich aan specifieke vereisten te houden. Helaas is de realiteit dat op veel emplacementen deze vereisten en daaruit voortvloeiende gedragsregels door de gebruikers van het emplacement niet, of niet goed genoeg, worden nageleefd. Daardoor zijn aan ProRail last onder dwangsommen opgelegd. In de volksmond boetes genoemd.
Er komen daardoor helaas teveel boetes binnen. ProRail gaat deze opgelegde boetes nadrukkelijker doorberekenen aan de overtreder. Dus niet alleen maar erop toezien dat er geen verboden worden overtreden, maar deze ook sanctioneren.
De eerste twee brieven zijn inmiddels doorgestuurd naar de desbetreffende aannemer. Daarnaast zijn ook andere acties in gang gezet gericht op het verstevigen van het toezicht op emplacementen en op de inrichting en inbedding van het emplacementsmanagement in de staande ProRail organisatie.

 

Er zijn ook zakkaartjes ontwikkeld waarin de geldende huisregels zijn opgenomen. Er zijn inmiddels een paar duizend zakkaartjes uitgedeeld en verspreid onder de gebruikers van de emplacementen. Tijdens het uitdelen van de zakkaartjes wordt het gesprek aangegaan om veilig werken te stimuleren en bewustwording te creëren in het naleven van de gedragsregels. Bekijk ook de instructievideo

Updates