Powered by ProRail

Maasvlakte: Zand op het spoor

De Tweede Maasvlakte ligt ten westen van de (eerste) Maasvlakte. Het is een nieuw stuk land van zo’n 2.000 hectare. Door de ligging, midden in de Noordzee, hebben elementen als wind en zand vrij spel. De zuidwesten wind waait er dan ook vaak en hard. Dat zorgt ervoor dat zand van braakliggend bouwterrein de sporen van de buitencontour van de Maasvlakte bereikt. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam nam ProRail al diverse maatregelen. Ondertussen zoeken we naar meer permanente oplossingen, die leiden tot een beter beheersbare situatie. Dat doen we onder andere samen met kennisinstituut Deltares, gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn geïmplementeerd.