Powered by ProRail

Een bouwput die gemaakt was voor het vernieuwen van het heuvelsysteem is vol water gelopen en bij het wegpompen van het water is via het drainagesysteem het water in de kelders onder de sporen gekomen. Hierbij zijn 126 elektromotoren beschadigd die van essentieel belang zijn voor het systeem van automatisch heuvelen op het deel dat nog in gebruik was.

Als gevolg hiervan wordt op dit moment uitsluitend begeleid gerangeerd met locomotieven. Dit proces verloopt goed, maar het kost wel veel meer tijd en kost meer capaciteit. Sinds het buiten gebruik raken van het heuvelsysteem vindt er dagelijks afstemming plaats met DB Cargo, aannemers en ProRail.

De staatssecretaris heeft afgelopen donderdag de Tweede Kamer middels bijgaande brief op de hoogte gebracht.

Updates