Powered by ProRail

maygan

Resultaten meettrein tracé A15 tot aan Kijfhoek

Om het risico op ongeplande onbeschikbaarheid te reduceren zijn naast de reguliere onderhoudsactiviteiten de afgelopen twee jaar ook extra maatregelen genomen. Zoals een specialistische meeting (Eddy Current-techniek) om de kwaliteit van spoorstaven op kleine haarscheurtjes te detecteren. Hiermee is ProRail in staat om defecten vroegtijdig in beeld te krijgen zodat deze verholpen kunnen worden voordat …

Resultaten meettrein tracé A15 tot aan Kijfhoek Lees meer »

Vernieuwen en voorkomen van spoorstaafdefecten

Om het risico op ongeplande onbeschikbaarheid te reduceren zijn naast de reguliere onderhoudsactiviteiten de afgelopen twee jaar ook extra maatregelen genomen. Zoals een specialistische meeting (Eddy Current-techniek) om de kwaliteit van spoorstaven op kleine haarscheurtjes te detecteren. Hiermee is ProRail in staat om defecten vroegtijdig in beeld te krijgen zodat deze verholpen kunnen worden voordat …

Vernieuwen en voorkomen van spoorstaafdefecten Lees meer »

Defect aan botlekbrug verholpen

Winterweer Eind november zijn alle 44 wisselverwarmingskasten op Maasvlakte, Europoort en Botlek vanuit het project vervangen. Bij een aantal kasten is er nog een probleem met de voeding naar de kast toe waardoor ze niet of slechts deels kunnen worden ingeschakeld. Eind november krijgen vervoerders een overzicht welke kasten (en achterliggende wissel) het betreft. Zekerheidshalve …

Defect aan botlekbrug verholpen Lees meer »

Beperkingen Suurhoffbrug voorbij na werkzaamheden week 47

Winterweer Eind november zijn alle 44 wisselverwarmingskasten op Maasvlakte, Europoort en Botlek vanuit het project vervangen. Bij een aantal kasten is er nog een probleem met de voeding naar de kast toe waardoor ze niet of slechts deels kunnen worden ingeschakeld. Eind november krijgen vervoerders een overzicht welke kasten (en achterliggende wissel) het betreft. Zekerheidshalve …

Beperkingen Suurhoffbrug voorbij na werkzaamheden week 47 Lees meer »

ProRail start pilot op afstand bestuurbare ZKL3000RC

ProRail start pilot op afstand bestuurbare Zelfsignalerende Kortsluit Lans 3000 Remote Control (ZKL3000RC) In het havengebied wil ProRail starten met een pilot om ZKL op afstand te besturen, de ZKL3000 Remote Control (ZKL3000RC). De op afstand bestuurbare functionaliteit van de ZKL3000RC zorgt ervoor dat een spoormedewerker niet ter plaatse hoeft te zijn om het spoor …

ProRail start pilot op afstand bestuurbare ZKL3000RC Lees meer »

Resultaten van meting meettrein

Winterweer Eind november zijn alle 44 wisselverwarmingskasten op Maasvlakte, Europoort en Botlek vanuit het project vervangen. Bij een aantal kasten is er nog een probleem met de voeding naar de kast toe waardoor ze niet of slechts deels kunnen worden ingeschakeld. Eind november krijgen vervoerders een overzicht welke kasten (en achterliggende wissel) het betreft. Zekerheidshalve …

Resultaten van meting meettrein Lees meer »

trein

Snelheidsbeperkingen door data meettrein

Begin volgende week ontvangt ProRail weer data van de meettrein aangaande wisselgeometrie. Het gaat om de trajecten Zwijndrecht – IJsselmonde, (aansluitingen gebied Dordrecht / Zee Zevenaar) en de Havenspoorlijn (Barendrecht – Maasvlakte). Dit kan leiden tot beperkingen in de vorm van snelheidsbeperkingen dan wel rode vlaggen. Het proces wordt gemonitord op mogelijke logistieke impact. Er …

Snelheidsbeperkingen door data meettrein Lees meer »

Verlenging zandruimcontract VolkerRail voor Maasvlakte

Uit voorzorg pompwagens ingezet Voor alle emplacementen zijn dit jaar draaiboeken opgesteld waarin maatregelen staan beschreven die moeten worden genomen voorafgaand aan en tijdens extreme regenval. Zo zijn er maatregelen per locatie in het draaiboek opgenomen. Afgelopen week is conform het draaiboek (Waalhaven Zuid) de procedure in gang gezet om adequaat te kunnen reageren op …

Verlenging zandruimcontract VolkerRail voor Maasvlakte Lees meer »