Powered by ProRail

Op het zuidwestelijke deel van het emplacement Kijfhoek wordt gestart met het vernieuwen van de spoorstaven en dwarsliggers. Kijfhoek bestaat uit 43 verdeelsporen, onderverdeeld in 6 bundels. Na de werkzaamheden krijgt Kijfhoek 41 verdeelsporen terug waarbij de overige twee sporen gaan plaatsmaken voor een calamiteitenweg.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de sporen in bundel 2 en 3 is de afgelopen week een luchtbrug geplaatst over bundel 1 zodat altijd een vluchtroute beschikbaar is. Onderstaande foto’s geven een indruk van de luchtbrug waarbij een onderdoorgang is gecreëerd van 5,73 meter.

Updates