Een initiatief van ProRail

Werkzaamheden Waalhaven Zuid

“Het was kneiterdruk rond Waalhaven Zuid”, constateert bouwmanager André Kop van ProRail. Op dit goederenemplacement werden begin december onder meer 11 wissels vervangen. Daarmee is het eerste werkpakket afgerond van het programma Infra op Orde waarin de infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied versneld op orde wordt gebracht. In 2021 betekende dat de vernieuwing van ruim 50 overwegen, de vervanging van 25 wissels en ruim 10 kilometer spoor.

Aanpak infra Rotterdams Havengebied ligt op schema

In drie werkpakketten van elk een jaar brengt ProRail de infra in het Rotterdamse Havengebied op orde. Het eerste jaar van die grote inhaalslag is achter de rug, de werkzaamheden van het tweede jaar zijn gestart in het weekend van 5 en 6 maart. Projectmanager Ben van Hooijdonk gaat met zijn team voor een 100% realisatiescore.